Schone schijn, vieze handen

Verdieping / uitleg

De stad Amsterdam heeft voor de komende jaren in haar Duurzaamheidsagenda ambitieuze doelstellingen geformuleerd, die een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van dewereldwijde uitstoot van C)2 Tegelijkertijd is de Amsterdamse haven een belangrijke schakel in de wereldwijde handel in fossiele brandstoffen. De haven heeft de grootste benzineopslag ter wereld en is de tweede kolenhaven van Europa. Ook is de haven van Amsterdam de thuisbasis van een kolengestookte electriciteitscentrale.

Documenten

Bron: Amsterdam Fossielvrij

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws